Home Serveis Servei Servei de Proteòmica
Presentació

El Servei de Proteòmica vol donar suport als investigadors de l'IQAC i IDAEA així com d’altres centres, tant públics com privats. Té com a prioritats la separació, quantificació, identificació i caracterització de pèptids i proteïnes en sistemes d’interès biològic i biomèdic mitjançant tècniques d’electroforesi bidimensional, i espectrometria de masses.

El laboratori disposa d’un sistema complet de separació de proteïnes mitjançant electroforesi bidimensional. Per a la identificació i caracterització de proteïnes comptem amb un espectròmetre de masses MALDI-TOF/TOF

Tipus de Servei Oferts

1) Determinació de masses moleculars de proteïnes i pèptids mitjançant espectrometria de masses (MALDI-TOF).

2) Identificació de proteïnes mitjançant empremta peptídica.

• Digestió enzimàtica amb tripsina de les taques proteiques a partir de gels de 2-DE o SDS-PAGE (1-D) o proteïnes en solució.

• Anàlisi dels pèptids mitjançant espectrometria de masses tipus MALDI-TOF. Obtenció del mapa o empremta peptídica.

• Recerca en bases de dades i identificació de la proteïna.

 3) Identificació de proteïnes mitjançant empremta peptídica i fragmentació de pèptids mitjançant espectrometria de masses (MALDI-TOF/TOF).

• Digestió enzimàtica amb tripsina de les taques proteiques a partir de gels de 2-DE o SDS-PAGE (1-D) o proteïnes en solució.

• Anàlisi dels pèptids mitjançant espectrometria de masses tipus MALDI-TOF. Obtenció del mapa o empremta peptídica.

• Fragmentació automàtica de pèptids (d'1 a 3 pèptids) (MS/MS)

• Recerca i identificació de la proteïna mitjançant empremta peptídica (dades MS), mitjançant la/les seqüència/es de pèptids (dades MS / MS), o combinant ambdues tècniques (MS + MS / MS)

• Digestió enzimàtica amb tripsina de les proteïnes a partir de gels de SDS-PAGE (1-D) o proteïnes en solució, de forma manual.

• Concentració i dessalat dels pèptids.

 4) Separació de proteïnes mitjançant electroforesi monodimensional, SDS-PAGE.

Aquesta tècnica electroforètica permet separar les proteïnes en funció del seu pes molecular.

 5) Separació de mostres complexes de proteïnes, mitjançant la tècnica de Electroforesi Bidimensional (2D-PAGE).

Aquesta tècnica es basa en la separació de les proteïnes en funció de dues característiques: el seu punt isoelèctric, pI (Isoelectroenfoc, IEF) i el seu pes molecular (Electroforesi en condicions desnaturalitzants, SDS-PAGE).

 

Si esteu interessats en els serveis que oferim, si us plau, descarregueu el nostre formulari de comanda i retorneu-nos-el degudament cumplimentat.