Servei d'Anàlisi Tèrmica i Calorimetria

 
Home Serveis Servei Servei d'Anàlisi Tèrmica i Calorimetria
Presentació

 

 

 

 

 

El Servei d'Anàlisi Tèrmica (SAT) es va fundar formalment l'any 1.999, amb la finalitat de cobrir les necessitats creixents en aquest camp dels grups de recerca existents i que actualment formen el IQAC (CSIC), i col·laborar en el procés d'innovació i desenvolupament industrial.

El SAT disposa de la instrumentació per a l'anàlisi de calorimetria diferencial d'escombrat (DSC), anàlisi termogravimètric (TGA), anàlisi termomecànic (TMA) i adsorció/desorció de vapor d'aigua (DVS).