Home Serveis Servei Servei d'Avaluació Dermo-cosmética
Presentació

 

SERVEI D'AVALUACIÓ DERMO-COSMÉTICA (SED) (IQAC - CSIC)

El servei SED  està ubicat a les dependències del Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) del CSIC i es van constituir en l'any 2002. Aquest servei està format per tres grups: el grup d'Absorció Percutània, el grup d'Eficàcia Cutània i el grup d'Eficàcia Capilar.

El grup d'Absorció Percutània  està especialitzat en la determinació del perfil d'absorció a través de la pell de qualsevol compost que s'apliqui tòpicament . Per a això, s'utilitza, fonamentalment, una metodologia experimental in vitro adoptada per l'OCDE.

Per la seva banda, el grup d'Eficàcia Cutània està especialitzat en l'avaluació de l'eficàcia de formulacions aplicades sobre la pell i les ungles . Les metodologies utilitzades es basen, preferentment, en l'ús de tècniques biofísiques publicades en revistes científiques reconegudes a nivell internacional.

D'altra banda, el grup d'Eficàcia Capilar treballa en l'avaluació in vitro de l'eficàcia de productes cosmètics aplicats en cabell humà.

Tots el grups desenvolupen la seva activitat enfocada a les necessitats del sector industrial i, a més a més , realitzen estudis centrats en les seves pròpies investigacions i en les d'altres grups que requereixin el seu suport d'especialització científica.

 

 

RECONEIXEMENT DE LA GESTIÓ DE QUALITAT DEL SERVEI D'AVALUACIÓ DERMO-COSMÈTICA (SED) L'IQAC-CSIC

 
El Servei d'Avaluació Dermo-Cosmètica de l'IQAC-CSIC disposa des del mes de maig del 2012, d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme amb la norma UNE-EN ISO 9001: 2008 certificat per AENOR amb la referència ER-0430/2012.


  
 
 
 
 
 
 
El Certificat ha estat concedit després d'un procés d'auditoria en el qual es va revisar tant el sistema documental com el desenvolupament dels estudis en els seus laboratoris de l'IQAC-CSIC.
Actualment la Norma ISO és el referent més fiable i estès per valorar l'eficàcia dels sistemes de qualitat; per això, en els últims anys el nostre equip ha realitzat un intens treball per tal d'obtenir aquesta certificació i renovar periòdicament. Aquests esforços s'han centrat en els següents punts: optimitzar els criteris de capacitat i qualitat per satisfer les necessitats dels clients en tots els àmbits, aconseguir la màxima implicació de cadascuna de les persones que treballen en els Serveis i mantenir el seu compromís de millora contínua (veure Política de Qualitat).
 
Pròximament, la part d'Absorció Percutània del SED es certificarà en Bones Pràctiques de Laboratori (BPL).