Servei de Ressonància Magnètica

 
Home Serveis Servei Servei de Ressonància Magnètica
Presentació

 

 

 

El Servei de Ressonància Magnètica de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), constitueix un suport científic per a la investigació duta a terme en aquest institut, així com en altres centres i empreses privades de l'entorn. En aquest servei científic es poden dur a terme dos tipus d'espectroscòpia:

Ressonància Magnètica Nuclear:

La Unitat d'RMN permet accedir a les següents tècniques instrumentals d'RMN:

  1. Varian Innova 500 MHz RMN amb ID AutoX Probe.
  2. Varian VNMRS 400 MHz RMN amb OneNMR Probe i ProTune System.

Ressonància Paramagnètica Electrònica:

La ressonància paramagnètica electrònica (RPE), o ressonància de spin electrònic (RSE), és una eïna molt útil que permet la detecció i estudi d'espècies paramagnètiques transitòries o estables, tal com els radicals lliures.

 

EPRDatabase