Servei de Biodegradació i Ecotoxicitat

 
Home Serveis Servei Servei de Biodegradació i Ecotoxicitat
Presentació

El servei de Biodegradabilitat i Toxicitat aquàtica del IQAC ofereix un ampli ventall de mètodes de assaig normalitzats (guies tècniques de la OECD) per l'avaluació de la biodegradabilitat i toxicitat de compostos orgànics en el medi aquàtic.

Aquest servei porta a terme assaigs de biodegradació i toxicitat aquàtica tant per a ús intern com per clients externs de la indústria, l'administració pública, universitats i altres organismes de recerca. Una tecnologia adequada i un personal qualificat i expert garanteixen la qualitat dels resultats.