Home Departaments Departament de Química Biomèdica
Departament de Química Biomèdica
  • Nom :Departament de Química Biomèdica
  • Cap :Amadeu Llebaria Soldevila

 

El Departament de Química Biomèdica fa recerca multidisciplinar en el camp de les aplicacions biomèdiques dels pèptids, lípids i glicoconjugats. Les investigacions efectuades es dirigeixen a la detecció precoç, al descobriment de marcadors i el tractament de greus malalties humanes, com ara la amiloïdosi relacionada amb la proteïna transtiretina, el dolor crònic, les esfingolipidosis, el càncer i les malalties neurodegeneratives, infeccioses i autoimmunes. Les investigacions abasten el disseny racional de molècules actives (pèptids, glicoconjugats i petites entitats moleculars) sobre la base dels coneixements específics de les rutes de senyalització cel lular, les vies metabòliques, els mecanismes de les interaccions lligand-proteïna, etc, fins a la modificació estuctural de productes actius per a l'optimització de les activitats biològiques atenent als nous conceptes de la química mèdica moderna (química combinatòria, disseny i selecció in silico, síntesi orgànica en fase sòlida i sistemes d'adminstració de fàrmacs).