Home Departaments Departament de Química Biològica i Modelització Molecular
Departament de Química Biològica i Modelització Molecular
  • Nom :Departament de Química Biològica i Modelització Molecular
  • Cap :Jordi Bujons Vilàs

 

Molècules d’interès biològic i biomèdic, aïllament, identificació, disseny, síntesi, biosíntesi i avaluació d’activitat de fàrmacs, feromones d’insectes, metabòlits secundaris, inhibidors enzimàtics, biocatalitzadors, subproductes agroforestals i antioxidants. Reconeixement molecular d'ions i molècules d’interès biològic. Estudi d’interaccions no covalents. Modelització de mecanismes de catàlisi enzimàtica. Modificació de l’activitat i selectivitat de biocatalitzadors mitjançant enginyeria genètica. Mecanismes d’acció d’agents protectors antioxidants. Control biorracional de plagues. Caracterització de proteïnes d’insectes mitjançant tècniques proteòmiques i de biologia molecular. Radicals lliures orgànics persistents com a sensors bioquímics. Estudi de l’estructura electrònica i reactivitat de les molècules mitjançant tècniques computacionals de la química teòrica. Elucidació computacional del mecanisme de reaccions d’interès en química atmosfèrica. Nous mètodes teòrics per a l’exploració de superfícies d’energia potencial.