Home Departaments Departament de Nanotecnologia Química i Biomolecular
Departament de Nanotecnologia Química i Biomolecular
  • Nom :Departament de Nanotecnologia Química i Biomolecular
  • Cap :Jordi Esquena Moret

 

La recerca del Departament de Nanotecnología Química i Biomolecular  se centra en les molècules orgàniques i biomolècules, nanomaterials i dispositius d'auto-organització i supramolecular o sistemes col.loïdals. Així, els grups de recerca del departament tenen una gran experiència en la química de les substàncies bioactives i la seva preparació utilitzant eines de la química combinatòria, el disseny i cribratge de biblioteques virtuals. Els coneixements sobre la química dels oligonucleòtids permet sintetitzar molècules amb afinitat a dsDNA i investigar la formació del G-oligonucleòtids rics, el G-Quadruplex o l'expressió de gens controlats per IRNA. La capacitat de produir anticossos, molècules naturals amb capacitats inherents a reaccionar aespecíficament contra l'antigen, i per dirigir les seves característiques d'acord a les necessitats, permet dissenyar bioreceptors per a una àmplia gamma d'aplicacions. La integració d'aquests amb certes biomolècules micro (nano) materials i dispositius amb propietats físiques úniques permet el desenvolupament de nous biosensors amb millors característiques, el que fa preveure una nova generació d'eines moleculars de diagnòstic útil en la clínica i la seguretat alimentària. Per últim, i respecte a la preparació de noves nanoestructures, l'experiència adquirida durant molts anys sobre la química dels tensioactius i la seva capacitat d'autoagregació per formar estructures complexes supramoleculars (micel.les, cristalls líquids, microemulsions nanoemulsions, emulsions altament concentrades, etc) ha portat a investigar el seu ús com a plantilles per a la preparació de nous materials nanoestructurats (orgànics, inorgànics, híbrids) amb control de dimensions i morfologia, així com nous sistemes d'administració de fàrmacs.

El principal objectiu és estudiar la formació i caracterització de nous sistemes nanoestructurats, i avaluar les possibles aplicacions en nous processos tecnològics. Això inclou: (a) Estudi de la preparació i estabilització de noves dispersions de tipus aigua-en-aigua (W/W); (b) Formació y estudi d’hidrogels i microgels, amb propietats que responen a estímuls externs; (c) Desenvolupament de materials tèxtils avançats, mitjançant incorporació de sistemes nanoestructurats; i (d) Preparació i caracterització de materials porosos, orgànics i inorgànics, amb textures complexes.
 

READ MORE
  • Teràpia Cel.lular