Home Presentació

Presentació

L'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) fou creat per fer investigació d'excel.lència en ciències químiques bàsiques, així com resoldre problemes específics de la nostra societat tot utilitzant eines que provenen de la interficie química-biologia, de la química teòrica, de la nanotecnologia química i biomolecular i de la química sostenible. En particular, es perseguirà de manera sistemàtica la identificació de nínxols en els quals la nostra experiència pugui fer contribucions importants i novedoses.

IQAC Presentation

 _________________________