Home Job Opportunities GESTOR-PROMOTOR

GESTOR-PROMOTOR

S’OFEREIX:

La possibilitat d’integrar-se en un grup d’investigació amb l’objectiu de conèixer en profunditat la seva recerca i el potencial d’aquesta per generar productes d’interès per la societat..

RESPONSABILITATS:

La persona que s’incorpori s’haurà de responsabilitzar de promoure el coneixement, resultats i serveis tecnològics del grup en àmbits científics i empresarials, elaborant dossiers, assistint a reunions i esdeveniments relacionats amb el mercat dels nostres possibles productes, organitzant reunions i jornades, gestionant la pagina web i elaborant un Pla de Màrqueting entre d’altres activitats. A més es farà càrrec de totes les activitats relacionades amb la gestió de la comercialització dels nostres productes, el manteniment del sistema de gestió de qualitat de la recerca i donarà suport a la consecució de recursos mitjançant els diferents programes nacionals i internacionals i la consolidació de contractes amb empreses.

PERFIL DEL CANDIDAT:

 Persona dinàmica amb bones habilitats per la comunicació i la interacció amb professionals de diferent àmbits, per escoltar i ser sensible a les necessitats dels seus interlocutors. Habilitats diplomàtiques i negociadores, així com facilitat per establir ponts de col·laboració amb persones d'orígens i interessos diversos. Actitud positiva per sortir de possibles dificultats o entrebancs.
 Interès en temes d'organització / administració / seguiment d'un projecte de treball. Capacitat pel tractament i explotació dels sistemes d'informació corporativa amb dades científiques
 Facilitat per saber comunicar resultats científics dins de l’àmbit de la Salut i les Ciències de la Vida, valoritzant el seu potencial per la creació de productes susceptibles de ser transferits al mon empresarial.

FORMACIÓ

 Doctor en Química, Bioquímica o Farmàcia
 Imprescindible nivell elevat d’angles (Cambridge First Certificate o TOEFL o similar)

ES VALORARÁ MOLT POSITIVAMENT

 Experiència en l’abordament d’objectius científics multidisciplinaris amb una clara aplicació en els àmbits de la salut o de la seguretat alimentaria
 Experiència amb consorcis de investigació nacionals i internacionals, amb una elevada participació empresarial
 Experiència en contractes d’investigació amb empreses, activitats de transferència de tecnologia o de protecció de la propietat Intel·lectual
 Haver exercit tasques relacionades amb la gestió de projectes, incloent la preparació i negociació de contractes
 Experiència amb sistemes de qualitat als laboratoris

DIRIGIU les VOSTRES SOL.LICITUTS amb el VOSTRE Curriculum Vitae a:

Prof. M.-Pilar Marco
pilar.marco@cid.csic.es
Si us plau indiqueu “GESTOR-PROMOTOR” al camp de l’assumpte del correu electrònic