Home
Wednesday, 17 January 2018

Participació de la Dra. ISABEL HARO al programa “Lab24” del canal 24 hores de RTVE dedicat als 50 anys del CID.

La Dra. Isabel Haro de l'IQAC va explicar la recerca que es du a terme a la Unitat de Síntesi i Aplicacions Biomèdiques de Pèptids (USiBAP) sobre l’ús de pèptids sintètics per la diagnosi de l’artritis reumatoide. Aquest treball es realitza en col.laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/lab24/lab24-92/4414570/

(Entre minuts 11:30 i 14:30)

 


CURSOS DE FORMACIÓN EN ESTADÍSTICA 2018

CURSOS DE FORMACIÓ EN ESTADÍSTICA PER A PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL O CONTRACTAT TEMPORAL DEL CSIC

Dins del Plan de Formación 2017 per al CID/IDAEA/IQAC, s'han convocat 3 cursos englobats dins de l’ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El termini d'inscripció del primer curs comenzarà el dilluns 8 de Gener i durarà fins el divendres 19 de Gener

  Read More...


GESTOR-PROMOTOR

S’OFEREIX:

La possibilitat d’integrar-se en un grup d’investigació amb l’objectiu de conèixer en profunditat la seva recerca i el potencial d’aquesta per generar productes d’interès per la societat..

RESPONSABILITATS:

La persona que s’incorpori s’haurà de responsabilitzar de promoure el coneixement, resultats i serveis tecnològics del grup en àmbits científics i empresarials, elaborant dossiers, assistint a reunions i esdeveniments relacionats amb el mercat dels nostres possibles productes, organitzant reunions i jornades, gestionant la pagina web i elaborant un Pla de Màrqueting entre d’altres activitats. A més es farà càrrec de totes les activitats relacionades amb la gestió de la comercialització dels nostres productes, el manteniment del sistema de gestió de qualitat de la recerca i donarà suport a la consecució de recursos mitjançant els diferents programes nacionals i internacionals i la consolidació de contractes amb empreses.

PERFIL DEL CANDIDAT:

 Persona dinàmica amb bones habilitats per la comunicació i la interacció amb professionals de diferent àmbits, per escoltar i ser sensible a les necessitats dels seus interlocutors. Habilitats diplomàtiques i negociadores, així com facilitat per establir ponts de col·laboració amb persones d'orígens i interessos diversos. Actitud positiva per sortir de possibles dificultats o entrebancs.
 Interès en temes d'organització / administració / seguiment d'un projecte de treball. Capacitat pel tractament i explotació dels sistemes d'informació corporativa amb dades científiques
 Facilitat per saber comunicar resultats científics dins de l’àmbit de la Salut i les Ciències de la Vida, valoritzant el seu potencial per la creació de productes susceptibles de ser transferits al mon empresarial.

FORMACIÓ

 Doctor en Química, Bioquímica o Farmàcia
 Imprescindible nivell elevat d’angles (Cambridge First Certificate o TOEFL o similar)

ES VALORARÁ MOLT POSITIVAMENT

 Experiència en l’abordament d’objectius científics multidisciplinaris amb una clara aplicació en els àmbits de la salut o de la seguretat alimentaria
 Experiència amb consorcis de investigació nacionals i internacionals, amb una elevada participació empresarial
 Experiència en contractes d’investigació amb empreses, activitats de transferència de tecnologia o de protecció de la propietat Intel·lectual
 Haver exercit tasques relacionades amb la gestió de projectes, incloent la preparació i negociació de contractes
 Experiència amb sistemes de qualitat als laboratoris

DIRIGIU les VOSTRES SOL.LICITUTS amb el VOSTRE Curriculum Vitae a:

Prof. M.-Pilar Marco
pilar.marco@cid.csic.es
Si us plau indiqueu “GESTOR-PROMOTOR” al camp de l’assumpte del correu electrònic